mOts premiers (primers mOts)

Ak Entrepôt | França

+2 anys | 35 minuts

El cos diu, el cos parla, el cos ens narra.

La paraula balla, la paraula escolta, la paraula ens toca.

Sigui quin sigui el primer llenguatge de l’infant, el llenguatge de la paraula o el del gest, el més important és la manera de dir-nos, de dir al món JO SÓC.

Un ballarí i un actor s’apropen l’un a l’altre. El llenguatge del primer és el moviment: el del hip-hop, el llenguatge del segon és la paraula: anglès, lingala, japonès, francès, català, euskera, castellà… En escoltar-se, s’inventen un altre llenguatge i s’afirmen en aquest món.


  • Idea original i Direcció artística: Laurance Henry
  • Assistent a la direcció artística i Direcció tècnica: Erik Mennesson
  • Intèrprets: Jordan Malfoy i Harrison Mpaya
  • Assistent a la coreografia: Pauline Maluski
  • Mirada externa i diàleg filosòfic:  Dominique Paquet
  • Composició musical: Sylvain Robine
  • Vestuari: Sophie Hoarau
  • Producció: Laurène Blanckaert
  • Amb el suport de: Spectacle vivant en Bretagne

Horaris

Lleida

Teatre de l’Escorxador

Divendres 12 de novembre (escolar)
10.00 h

Dissabte 13 de novembre
12.00 i 17.00 h

Barcelona

SAT! Sant Andreu Teatre

Diumenge 14 de novembre
12.00 i 17.30 h

Dilluns 15 de novembre (escolar)
9.45 i 11.15 h

Sabadell

Teatre Principal

Diumenge 21 de novembre
10.30 i 12.00 h

Dilluns 22 de novembre (escolar)
9.30 i 11.00 h

Dimarts 23 de novembre (escolar)
10.00 h

Entrades

Lleida
Barcelona
Sabadell